WAŻNE!!! Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej - ZAPRASZAMY!!! Najwyższy szczyt Pienin 26.04.2015r.!!! 10.04.2015r. Zajęcia na sciance wspinaczkowej Zapraszamy!!!        

Uczniowski Klub
Sportowo - Turystyczny "Diablak"